Hoe jij na het lezen van dit e-book uren per week kunt winnen. Het e-book voor iedere manager die met minder moeite meer gedaan wil krijgen!
Uren tijdwinst
Meer werkplezier
Hogere kwaliteit van werken
DOWNLOAD E-BOOK

Je eigen werk organiseren door prioriteiten te stellen

Wil jij meer aandacht besteden aan het prioriteren van je werk? De timemanagement-matrix van Eisenhower en Covey kan je hierbij helpen.  Met een vol geplande agenda en een enorme takenlijst is het lastig om te bedenken waar je mee zult beginnen. Je gaat er misschien vanuit dat alles even belangrijk is, maar dat is natuurlijk niet zo. Je zult keuzes moeten maken. Maar hoe doe je dat?

Werk vanuit doelen
Neem de tijd om eens goed na te denken over jouw activiteiten. In hoeverre dragen ze bij aan jouw doelen? Het heeft geen zin om veel tijd in iets te investeren, als jij of een ander er niets mee op schiet. De oplossing zoek ik in het formuleren van doelstellingen, plannen en niet alles zelf willen doen. Leren nee zeggen tegen bezigheden die je niet kunt of wilt uitvoeren. Prioriteiten stellen dus en indien nodig taken delegeren of schrappen.

De Eisenhowermatrix
Persoonlijk heb ik veel aan het boek “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey” gehad. Hij omschrijft op prachtige wijze hoe jij je activiteiten binnen de 4 kwadranten van de Eisenhower-matrix kunt indelen. De indeling van activiteiten wordt hierbij gemaakt op basis van twee criteria:

Urgentie
Een activiteit is urgent wanneer deze onmiddellijke aandacht vereist en geen uitstel duldt.

Belangrijkheid
Een activiteit is belangrijk wanneer je persoonlijk vindt dat het waarde heeft en bijdraagt aan jouw doelen. Wanneer we deze criteria in één model onderbrengen ontstaan de volgende vier kwadranten.

In de praktijk zie ik vaak dat belangrijke / niet urgente zaken (kwadrant II) ondergeschikt raken aan belangrijke urgente zaken en niet belangrijke urgente zaken (kwadrant I en III). We plannen te weinig en bereiden ons onvoldoende voor op gesprekken en vergaderingen, omdat we ons de hele dag laten leiden door de onophoudelijks stroom aan e-mail, verstoringen, of problemen die we misschien hadden kunnen voorkomen.

Ik denk ook even aan de verstoringen voortkomend uit kwadrant III, waarvan ik het soms ook zo lastig vind om het niet te doen. Een helpende gedachte kan zijn: als ik hier nu ‘ja’ tegen zeg, zeg ik misschien ‘nee’ tegen iets belangrijkers. Neem even de tijd en bepaal wat prioriteit heeft.
En dan kwadrant IV, het wordt ook wel het vluchtkwadrant genoemd. De hele dag in je e-mail werken is bijvoorbeeld ook zo’n kwadrant IV-activiteit. Heel verleidelijk, maar niet effectief.

Verhoog je persoonlijke effectiviteit

Je kunt je persoonlijke effectiviteit enorm verhogen door meer gericht te zijn op kwadrant II. Door hierop te focussen zal je productiviteit en kwaliteit verbeteren, waardoor bijvoorbeeld het “brandjes blussen” en het rechtzetten van fouten uit kwadrant I zal afnemen. Natuurlijk blijven er altijd urgente / belangrijke zaken, maar de balans tussen beide zal meer in evenwicht zijn.

Kwadrant II wordt ook wel 'het kwadrant van kwaliteit en persoonlijk leiderschap' genoemd. Om in kwadrant II te werken moet je proactief zijn, want kwadrant I en III zetten je onder druk. Om ‘ja’ te zeggen tegen belangrijke activiteiten uit kwadrant II, moet je leren ‘nee’ te zeggen tegen de bezigheden uit kwadrant III en IV. Daar kan zelfs veel moed voor nodig zijn. Jij bepaalt welke zaken voor jou belangrijk zijn. Ze vloeien voort uit de doelen die jij voor jezelf hebt geformuleerd. Maak keuzes, durf nee te zeggen en durf te schrappen.

Alle deelnemers aan mijn trainingen ontvangen altijd een lege Eisenhower-matrix. Mocht je een werkdag achter de rug hebben, waarop je heel hard hebt gewerkt, maar niet de dingen hebt gedaan die je wilde doen, dan is het een goed idee om alle activiteiten eens op deze matrix in te vullen. Het geeft heel mooi inzicht in welk kwadrant je hebt gewerkt, in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan jouw doelen en wat je hierin wilt veranderen.

Wil jij dit ook inzichtelijk maken voor jezelf? Dan kun je deze matrix downloaden. En wil je graag tools ontvangen voor het plannen, organiseren en ‘ja’ leren zeggen tegen kwadrant II-activiteiten door middel van het volgen van een training? Ik ontmoet je graag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Meteen aan de slag om tijd, kwaliteit en werkplezier te winnen? Ontvang regelmatig tips over hoe je vol zelfvertrouwen, efficiënt aan voor jou belangrijke zaken kunt werken.
Ik ga zorgvuldig met je e-mailadres om en verstuur geen ongewenste mail/spam. Zie mijn privacy verklaring.
usercheckmark-circle