Disclaimer

Algemeen
Organiseer het Goed (KvK 58001700), hierna te noemen ‘Organiseer het Goed’, verleent hierbij toegang tot de website www.organiseerhetgoed.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Organiseer het Goed’ en derden zijn aangeleverd. ‘Organiseer het Goed’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

Beperkte aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ‘Organiseer het Goed’ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Organiseer het Goed’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een training- of coachingtraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Organiseer het Goed’ informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Organiseer het Goed’.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ‘Organiseer het Goed’ door een e-mail te sturen naar info@organiseerhetgoed.nl
user